0) { echo "de"; } ?> pl"/>
YourSingapore.biz

Wymagania Wizowe

Osoby chcące wjechać do Singapuru powinny posiadać ważny paszport. Turyści z polskim paszportem mogą przebywać na terenie Singapuru bez wizy przez okres 1 miesiąca. Osoby, których pobyt przekroczy okres 1 miesiąca, lub które przebywają na terenie Singapuru w celach innych jak turystyczne, powinny zasięgnąć informacji pod podanymi adresami i numerami telefonów:

Singapore Immigration & Registartion
Singapore Immigration Building
10 Kallang Road, Singapore 208718
Tel.:.+65 6391.6400 +65.6391.6100
Fax.:.+65 6298.0843

Ambasada singapurska na terenie Polski:

The Ambassador (non-resident)
c/o Ministry of Foreign Affairs
250 North Bridge Road #07-00
Raffles City Tower
Singapore 179 101
Tel.: +65 6330 5700 (Ministry)
Fax.: +65 6330 5826 (Ministry)

Adresy ambasad polskich na terenie Singapuru:

Embassy of the Republic of Poland
435 Orchard Road
#10-01/01 Wisma AtriaTowers
Singapore 238877
E-mail: polish_embassy@pacific.net.sg
Tel.: +65 6734 0466
Fax.: +65 6734 6129
Godziny otwarć: 09:00 - 15:00 (Poniedziałek- Piątek)

Turyści z innych państw, od których nie jest wymagana dodatkowo wiza na wjazd do Singapuru, przy przekraczaniu granicy otrzymują automatycznie wizę dla odwiedzających, ważną przez 30 dni. Oprócz paszportu turyści są zobowiązani do posiadania biletu powrotnego, wystarczającej kwoty pieniężnej i kart płatniczych. Osoby chcące pozostać dłużej powinny zaraz po przyjeździe zgłosić się w DEPARTAMENCIE DLA EMIGRANTOW. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy w tym względzie często ulęgają modyfikacjom. Aktualnych informacji można zasięgnąć pod adresem: Singapore Immigration, Singapore Immigration Building, 10 Kallang Road, Singapore 208718, Tel:.+65 6391.6400, +65 6391.6100, Fax:.+65 6298.0843, Internet:.http://www.sir.gov.sg.

Proszę tutaj kliknąć aby ściągnąć wnioski na Wizę...

SZCZEPIONKI

Oprócz obowiązkowych szczepień należy podjąć szczególne środki ostrożności.

WALUTA

Nie ma ograniczeń co do wysokości kwoty wwożonych pieniędzy (Currenty Converter).

TOWARY PODLEGAJĄCE OPŁACIE CELNEJ

Alkohol, łącznie z winem i piwem oraz tabaka, łącznie z papierosami i cygarami.

TOWARY WOLNE OD CłA

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, kamery, kosmetyki, zegarki, biżuteria, kamienie i metale szlachetne, wyroby rzemieślnicze.

PODATEK OD WARTOŚCI TOWARU (GOODS AND SERVICES TAX - GST)

Na wszystkie wwożone do Singapuru towary jest nałożony 3% podatek.

TOWARY WOLNE OD PODATKU

Pamiątki, prezenty, żywność w cenie poniżej 200 dolarów $ ( jeśli podróżny opuszcza Singapur przed upływem 48 godzin ), lub poniżej 400 dolarów $, jeśli podróżny zatrzymuje się na dłużej jak 48 godziny.

POZOSTAŁE TOWARY

Towary, które nie są wolne od podatku, mogą być wwiezione do Singapuru pod warunkiem opłacenia cła i podatku od wartości towaru (3%)

TOWARY ZABRONIONE

Alkohol i papierosy na których opakowaniu znajduje się naklejka z napisem "E" są przewidziane do konsumpcji poza granicami Singapuru, a ich wwóz jest zabroniony.

-Lekarstwa psychotropowe, nasenne, pobudzające (należy udowodnić, za pomocą wypisanej na nazwisko podróżnego recepty, którą można zrealizować w jednej z singapurskich aptek, że lek jest przeznaczony do użytku osobistego)
- Petardy
- Zapalniczki w kształcie przypominającym broń
- Pieniądze do zabawy
- Kopie kaset video i magnetofonowych
- Zwierzęta znajdujące się pod ochroną
- Pornograficzne artykuły, kasety itp.
- Guma do żucia